دسته‌ها
نوشته ها

یک هیئت خانگی در تبریز ؛ احیای فرهنگ عاشورا زیر سقف خانه‌های بندگی

خانه همان خانه است و همسایه‌ها همان همسایه‌هایی که هر روز می‌بینیم، لبخند می‌زنیم، سلام و احوال‌‍پرسی کرده و همدیگر را به خدا می‌سپاریم.