دسته‌ها
نوشته ها

دختران کومله و دموکرات و گزارشی از وضعیت اسفناک این فریب خورده ها

سردسته‌ها که با شعار جذاب برابری زن و مرد، دخترها را جذب کرده بودند، حالا با فشار و تهدید آن‌ها را وادار به حمالی می‌کردند تا زیر آفتاب، چهره‌هایشان از زیبایی افتاده و کمرشان خم شود.

کتاب «سیطره» اثر کیانوش گلزار راغب شامل خاطرات نادر کیانی از ۷ سال نفوذ و فعالیت اطلاعاتی در قلب سازمان کومله است. این کتاب همزمان با نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر و ۲۹ شهریور نیز رونمایی شد. «سیطره» نکات تاریخی، سیاسی و اطلاعاتی جالبی دارد که می‌توانند برای مخاطبانش جالب باشند اما یکی از موضوعات مهم مندرج در خاطرات کیانی در این کتاب، موضوعات اجتماعی هستند که یکی از زیرشاخه‌هایش مربوط به زنان و دختران است.