دسته‌ها
نوشته ها

مهدی نصیری و اوج غرب گدایی و گناه و دروغ و آمریکا پرستی و دشمنی با ایران

مهدی نصیری ، گناه کار و آمریکا پرستی که همچون باقی یاران شیطان از هیچ دروغ گویی و از هیچ شبهه پراکنی ترسی ندارد … کسی که رسانه هایش در محیط رایان مرجع و منبع هرچه گستاخی به انقلاب اسلامی است شده و در محیط عیان هم خارج از ایران دشنام گویی به مومنین را ترک نمی‌کند؛ در این صفحه سه یادداشت که از سوی مومنین عزیز درباره فردی به اسم مهدی نصیری می خوانیم. همراه نوجوانیا باشید