از ادامه فعالیت سایت نوجوانیا حمایت کنید

حمایت شما به نوجوانیا کمک می کند در دورانی که مردم بخاطر شیوع بیماری ، بیشتر در محیط اینترنت حضور دارند، اطلاعات ضروری را با سرعت و در مقیاس مورد نیاز منتشر کند. شما هم در ادامه مسیر سهیم باشید.

پشتیبان ما باشید؛ سایت نوجوانیا از راه روشنگری برای درک بهتر موضوعات به مردم قدرت می‌دهد تا تصمیم درست بگیرند.

توضیح : اگر از روش بسته های حمایتی ماهانه برای واریز نذر فرهنگی خود اقدام نمایید ، به مبلغ شما ، 700 تومان کارمزد شبکه بانکی اضافه میشود.

اگر تمایل دارید مبلغی کمتر از 5 هزارتومان واریز کنید پیشنهاد میکنیم از سامانه پرداخت سایت بنیانا در این لینک https://bonyana.com/pay/42 استفاده کنید. با استفاده از این سامانه ، فقط یک درصد هر مبلغی که شما واریز کنید به عنوان کارمزد شبکه بانکی در نظر گرفته میشود که آن هم توسط ما پرداخت میشود.

[ لینک‌های سامانه پرداخت با استفاده از خدمات شرکت آیدی پی IDPay.ir ایجاد شده است ]


فهرست حمایت های مالی

آقای مهدی … | مبلغ 5000 تومان | از درگاه آیدی پی – دریافت نذر فرهنگی در 10 مرداد 1400

آقای سرباز | مبلغ 5000 تومان | از درگاه آیدی پی – دریافت نذر فرهنگی در 12 مرداد 1400